Forskning

Alkoholforskningen bygger kunskap om hur alkohol påverkar samhället och människan. Vi bidrar till vetenskapen genom att finansiera forskning med 10 miljoner varje år och genom att sprida resultat från alkoholforskning.

Vi finansierar forskning

Alkoholforskningen bygger kunskap om hur alkohol påverkar samhället och människan. Vi bidrar till vetenskapen genom att finansiera forskning med 10 miljoner varje år och genom att sprida resultat från alkoholforskning.