Resestipendium för juniora forskare

Systembolaget delar ut ett resestipendium till unga forskare.

Om stipendiet

Stipendiet är på 30 000 kronor och delas ut till en ung forskare som utmärkt sig genom framstående forskning inom området ungdom och alkohol. Anknytning till idrott ska väga särskilt tungt vid bedömningen.

Bertil Göransson var ordförande i Systembolagets styrelse mellan 1984-1999. För att hedra hans insats och stimulera forskning om ungdom, alkohol och idrott har Systembolagets styrelse inrättat ett resestipendium för unga alkoholforskare.

Tidigare stipendiater

2021: Olja Siljeholm, leg. psykolog och doktorand, Karolinska Institutet

2020: Simon Jangard, leg. psykolog och doktorand, Karolinska Institutet

2019: Stina Ingesson, leg. psykolog och doktorand, Karolinska Institutet

2018: Pia Kvillemo, postdoc, Karolinska Institutet

2017: Karin Boson, doktorand, Göteborgs Universitet

2016: Lotfi Khemiri, doktorand, Karolinska Institutet

2015: Stina Lundberg, doktorand, Uppsala universitet

2014: Sara Lövenhag, doktorand, Uppsala universitet

2013: Ingen utdelning

2012: Janna Skagerström, doktorand, Linköpings universitet