Systembolagets Alkoholforskningskonferens

Konferensen handlar om alkoholforskning, både i ett brett perspektiv och med fokus på den regionala nivån i Sverige, och avslutas med ett samtal om de nordiska alkoholmonopolens roll. Se inspelningen här.

Program

09:00
Moderator Katarina Hultling hälsar välkommen

10 år med alkoholforskning och relaterade områden
Hanne Tönnesen, professor, överläkare, WHO CC Direktör, Lunds universitet & Region Skåne

Regionala perspektiv på alkohol
- Alkoholkartan – ett digitalt verktyg för att visualisera alkoholindikatorer, Anna Raninen
- Samhällets kostnader för alkohol – regionala skillnader, Clara Leandersson, Ramboll
- Ungas tillgång till alkohol via sociala medier – regionala skillnader, utredare Viktoria Åström, CAN
- Frågestund inkl frågor från chatt

10:35
Paus

10:50
Alkoholmonopolen och folkhälsan - (hur) går det ihop?
Medverkande: Håkan Leifman, KI/Systembolagets styrelse, Pia Mäkelä, THL, Jonas Raninen, KI, Ingeborg Rossow, FHI och Malin Sandquist, Systembolaget. Samtalet modereras av Julius von Wright, Läkartidningen.

11:20
Avslutning.