Hjälp och stöd

4 tips för ett mer hållbart drickande

Hur ska man tänka runt sina alkoholvanor? Och hur gör man för att skapa en hållbar konsumtion?

Närbild på en hand som håller i ett glas med whiskey i

Anders Hammarberg arbetar som leg. psykoterapeut på Beroendecentrum Stockholm - Riddargatan 1 och är docent i klinisk beroendeforskning vid Karolinska institutet.

Här delar han med sig av fyra råd om hur du kan tänka kring din alkoholkonsumtion:

  1. Tänk på att det kan vara enklare att tillägna sig en ny vana än att komma ur den längre fram. Skaffa dig insikt om hur ditt eget drickande faktiskt ser ut. Registrera din konsumtion i ett kalenderblad eller i din telefon under en tidsperiod, hur många glas du dricker. Många dricker inte för mycket för att de egentligen vill, utan det ”bara blir så”. Att skriva ner sin konsumtion kan bli en ögonöppnare.
  2. Drick inte av "fel skäl", exempelvis om du känner dig nedstämd, orolig eller ensam. På kort sikt kan det kännas som att alkohol "hjälper", men i längden kan det ha motsatt effekt - att alkoholen blir lösningen på problem där man förut använde andra strategier.
  3. Sätt upp ett tydligt mål för hur mycket du tycker är ok - det finns idag god kunskap om var gränsen för att dricka med låg risk går (10 glas per vecka för kvinnor och män, dvs drygt 1.5 flaskor vin). Undvik att ligga över den gränsen.
  4. Om du har svårt att sluta dricka när du väl har börjat, eller märker att det ofta blir mer än du har tänkt - detta är en extra viktig varningssignal. 

Det finns idag god kunskap om vilka metoder som är effektiva för att dricka mindre. Många kommer långt på egen hand. Det finns självhjälpsprogram på internet, exempelvis Alkoholhjälpen där du anonymt kan få hjälp av erfarna rådgivare online eller via telefon.

Alkoholhjälpen erbjuder självhjälpsprogram online och på telefon