Hjälp och stöd

Så trappar du ner på alkoholen efter sommaren

Att vi dricker mer under sommarsemestern och storhelgerna är ingen nyhet. Men hur mycket är egentligen för mycket? Och hur kan vi hitta tillbaka till en mer hållbar konsumtion?

Att hitta tillbaka till ett mer hållbart drickande efter sommaren är inte en helt okomplicerad process för många. Att helt enkelt ta en "vit" vecka eller månad där man avstår helt från alkohol är vanligt, men inte alltid en långsiktig lösning.

Anders HammarbergAnders Hammarberg arbetar som leg. psykoterapeut på Beroendecentrum Stockholm - Riddargatan 1 och är docent i klinisk beroendeforskning vid Karolinska institutet.

– Jag skulle säga att det ofta tyvärr blir lite för svart eller vitt. Det är bättre och mer konstruktivt att tänka hur man kan hitta en hållbar alkoholkonsumtion över tid. Inget fel i en vit period, men överkonsumerar man alkohol några månader och sedan avstår helt så kan det hända att man lätt halkar tillbaka igen i de gamla vanorna.

Anders Hammarberg har länge arbetat med två metoder som hjälpt många till att hitta en mer hållbar alkoholkonsumtion.

– Det ena är att sätta upp ett tydligt mål. Vi brukar prata om ett "smart mål" som är specifikt, mätbart och som man känner att man skulle må bra av. Det ska vara realistiskt och tidsbundet, att man sätter en ram runt drickandet. Sätt dig ner och tänk: vad skulle jag må bra av?

Den andra metoden handlar om att skaffa sig insikt om hur det egna drickandet faktiskt ser ut. Många är omedvetna om hur mycket man egentligen dricker.

– Registrera din alkoholkonsumtion i ett kalenderblad eller i din telefon under en tidsperiod. Många dricker inte för mycket för att de vill, utan det bara blir så. Att skriva ner sin konsumtion blir en ögonöppnare.