Seminarier

Alkohol, våld och otrygghet i hemmet

Alkoholens baksidor drabbar inte bara den som dricker utan även människor i alkoholkonsumentens omgivning. Detta framgår tydligt i Alkoholrapporten 2020 som innehåller både fakta och forskningsrön, men också människors erfarenheter och livsöden.

Se vårt seminarium med särskilt fokus på alkohol i koppling till våld och otrygghet i hemmet.

Hur påverkas barn som växer upp i familjer där en eller flera vuxna dricker för mycket? Hur ser relationen mellan alkohol och våld ut? Hur har situationen för kvinnor och barn påverkats av den pågående pandemin?

Magnus Jägerskog från Bris talar om hur barn påverkas av vuxnas drickande och Alexander Salzberger som delar med sig av sin egen berättelse. Vi får även höra Åsa Witkowski från Nationellt centrum för kvinnofrid och polisen Viktor Adolphson, YB Södermalm tala om våld i nära relationer.