Bestämma regler kring alkohol med din tonåring

Alkohol, tonåringar och regler - så kan du tänka

Regler låter kanske auktoritärt och tråkigt. Men att komma överens om vad som gäller kring alkohol och uteliv är viktigt för både föräldrar och tonåringar.

När ett barn börjar bli större är det viktigt att komma överens om regler som känns hållbara både för förälder och tonåring. Att hålla överenskommelser som man själv har fått vara med och utforma är lättare, än att den vuxna bestämmer hur det ska vara. Frågor som kan läggas på bordet i samtalet kring regler är vilken tid det är lämpligt att komma hem, och om tonåringen ska höra av sig någon gång under kvällen. Frågan kring alkohol bör däremot inte vara förhandlingsbar.

Prata med andra föräldrar

Ibland använder tonåringar argumentet ”alla andra får ju” när de vill göra något som föräldrarna inte tycker är okej. En bra lösning på problemet är att ta kontakt med andra föräldrar, och gemensamt komma överens om regler som gäller för alla i ett kompisgäng. Det underlättar också för tonåringen själv, som slipper känna sig utanför. Tänk också på att vara konsekvent inom familjen – om en förälder tycker det är okej att vara ute till klockan två på natten, men den andra säger klockan elva skarpt är det inte lätt för tonåringen att veta vad som gäller.

Om reglerna inte följs

Om din tonåring inte följer de regler ni kommit överens om, berätta hur orolig du blir. Att prata om känslor med sina barn är bara positivt, men tänk på att inte skuldbelägga. Undvik tomma hot och konsekvenser som blir omöjliga att upprätthålla. Istället för att lära sig av sitt misstag, blir det tomma hotet något som minskar respekten för dig som förälder. Särskilt om samma sak sker upprepade gånger. Försök att stå fast vid det du har sagt. Och skulle du häva ur dig något som du ångrar, säg det istället för att låta det rinna ut i sanden.  

Viktigt med beröm

En annan viktig aspekt av regler och konsekvenser är positiv förstärkning – att berömma din tonåring när hen gör rätt och kommer hem i tid ger större motivation i längden.