Ekonomisk information

Ansvarsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer samt transparensredovisning från de senaste åren.

Delårsrapporter

2023

Bokslutskommuniké 2023 (pdf)

Delårsrapport 3/2023 (pdf)

Delårsrapport 2/2023 (pdf)

Delårsrapport 1/2023 (pdf)

2022

Bokslutskommuniké 2022 (pdf)

Delårsrapport 3/2022 (pdf)

Delårsrapport 2/2022 (pdf)

Delårsrapport 1/2022 (pdf)

2021

Bokslutskommuniké 2021 (pdf)

Delårsrapport 3/2021 (pdf)

Delårsrapport 2/2021 (pdf)

Delårsrapport 1/2021 (pdf)

2020

Bokslutskommuniké 2020 (pdf)

Delårsrapport 3/2020 (pdf)

Delårsrapport 2/2020 (pdf)

Delårsrapport 1/2020 (pdf)

2019

Bokslutskommuniké 2019 (pdf)

Delårsrapport 3/2019 (pdf)

Delårsrapport 2/2019 (pdf) 

Delårsrapport 1/2019 (pdf)

2018

Bokslutskommuniké 2018 (pdf)

Delårsrapport 3/2018 (pdf)

Delårsrapport 2/2018 (pdf)

Delårsrapport 1/2018 (pdf)

2017

Bokslutskommuniké 2017 (pdf)

Delårsrapport 3/2017 (pdf)

Delårsrapport 2/2017 (pdf)

Delårsrapport 1/2017 (pdf)

2016

Bokslutskommuniké 2016 (pdf)

Delårsrapport 3/2016 (pdf)

Delårsrapport 2/2016 (pdf)

Delårsrapport 1/2016 (pdf)

2015

Bokslutskommuniké 2015 (pdf)

Delårsrapport 3/2015 (pdf)

Delårsrapport 2/2015 (pdf)

Delårsrapport 1/2015 (pdf)

Tidigare års bokslutskommunikéer och delårsrapporter

Bokslutskommunikéer och delårsrapporter 2003-2014.zip

Ansvarsredovisning

Ansvarsredovisning 2023 (pdf)

Ansvarsredovisningen för tidigare år

Transparensredovisning

2023

Transparensredovisning 2023 (pdf)

2022

Systembolagets Transparensredovisning 2022 (pdf).

2021

Systembolagets Transparensredovisning 2021 (pdf)

2020

Transparensredovisning 2020 (pdf)

2019

Transparensredovisning 2019 (pdf)

2018

Transparensredovisning 2018 (pdf)

2017

Transparensredovisning 2017 (pdf)