Ekonomisk information

Ansvarsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer samt transparensredovisning från de senaste åren.

Delårsrapporter

2022

Bokslutskommuniké 2022 (pdf)

Delårsrapport 3/2022 (pdf)

Delårsrapport 2/2022 (pdf)

Delårsrapport 1/2022 (pdf)

2021

Bokslutskommuniké 2021 (pdf)

Delårsrapport 3/2021 (pdf)

Delårsrapport 2/2021 (pdf)

Delårsrapport 1/2021 (pdf)

2020

Bokslutskommuniké 2020 (pdf)

Delårsrapport 3/2020 (pdf)

Delårsrapport 2/2020 (pdf)

Delårsrapport 1/2020 (pdf)

2019

Bokslutskommuniké 2019 (pdf)

Delårsrapport 3/2019 (pdf)

Delårsrapport 2/2019 (pdf) 

Delårsrapport 1/2019 (pdf)

2018

Bokslutskommuniké 2018 (pdf)

Delårsrapport 3/2018 (pdf)

Delårsrapport 2/2018 (pdf)

Delårsrapport 1/2018 (pdf)

2017

Bokslutskommuniké 2017 (pdf)

Delårsrapport 3/2017 (pdf)

Delårsrapport 2/2017 (pdf)

Delårsrapport 1/2017 (pdf)

2016

Bokslutskommuniké 2016 (pdf)

Delårsrapport 3/2016 (pdf)

Delårsrapport 2/2016 (pdf)

Delårsrapport 1/2016 (pdf)

2015

Bokslutskommuniké 2015 (pdf)

Delårsrapport 3/2015 (pdf)

Delårsrapport 2/2015 (pdf)

Delårsrapport 1/2015 (pdf)

Tidigare års bokslutskommunikéer och delårsrapporter

Bokslutskommunikéer och delårsrapporter 2003-2014.zip

Ansvarsredovisning

Ansvarsredovisning 2021

Tidigare ansvarsredovisningar 

2020

Ansvarsredovisning 2020

2019

Ansvarsredovisning 2019

2018

Ansvarsredovisning 2018

2017

Ansvarsredovisning 2017

2016

Ansvarsredovisning

2015

Ansvarsredovisning 

2014

Ansvarsredovisning

Äldre års- och ansvarsredovisningar

Ansvarsredovisningar 2001-2013.zip

Transparensredovisning

2021

Systembolagets Transparensredovisning 2021 (pdf)

2020

Transparensredovisning 2020 (pdf)

2019

Transparensredovisning 2019 (pdf)

2018

Transparensredovisning 2018 (pdf)

2017

Transparensredovisning 2017