Hållbar affär

Hållbara affärer handlar om att bedriva vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, men också om vår förmåga att vara nyskapande. Vi vill skapa bättre förutsättningar för en hållbar affär genom transparens, hållbara inköpsprocesser och innovativa affärsmodeller.