Hållbar affär

Hållbara affärer handlar om att agera och bedriva vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt men också om vår förmåga att vara nyskapande. Vi vill skapa bättre förutsättningar för en hållbar affär genom transparens, hållbara inköpsprocesser och innovativa affärsmodeller.

Hållbar leverantörskedja

En av de viktigaste punkterna för att skapa en hållbar affär är att se till att alla som jobbar med framställningen av dryckerna vi säljer har goda arbetsförhållanden.

Här kan du läsa om hur vi jobbar med goda arbetsvillkor i leverantörskedjan.