Socialt ansvar för arbetare på italienska vingårdar

Arbetare inom den italienska vinindustrin löper stor risk att utsättas för tvångsarbete, fattigdomslöner och osäkra kontrakt. Men med utbildning om riskerna, och ett ramverk för inköp minskar vi riskerna.

År 2021 gjorde hjälporganisationen Oxfam en genomlysning av de sociala förhållandena i den vinindustrin, på uppdrag av Systembolaget. Rapporten baseras på intervjuer med arbetare på vingårdar i fyra regioner i Italien och pekar på faktiska och potentiella risker för människorättskränkningar och dess strukturella grundorsaker.

Migrantarbetare inom jordbruket är en särskilt utsatt grupp och det förekommer att vinproducenter utnyttjar dem för att sänka kostnader och öka produktiviteten.

– Rapporten visar att arbetare får sätta sin hälsa och i värsta fall sitt liv på spel för att odla druvorna till vinerna som vi dricker i Sverige. Genom vår granskning har vi sett arbetare i den italienska vinindustrin många gånger tjänar en fattigdomslön, en lön som inte går att leva på, och att de i vissa fall tvingas betala någon för att få sitt jobb, eller tvingas arbeta utan tillräcklig skyddsutrustning, säger Hanna Nelson, policychef för Oxfam Sverige.

 

Rapporten som Oxfam tagit fram är en så kallad Human Rights Impact Assesment (HRIA). HRIA är en process för att systematiskt identifiera, förutsäga, förhindra och hantera de potentiella och faktiska kränkningarna av mänskliga rättigheter i till exempel en affärsverksamhet

Så kan vi förbättra förhållandena

Att identifiera och erkänna problemen är ett nödvändigt steg för att kunna ta sitt ansvar och åtgärda problem italienska som finns på vingårdar – inte bara i Italien.

– Rapporter som den här är viktiga för de ger oss en bättre bild av vilka risker och utmaningar vi har i vår leverantörskedja. Den här rapporten kommer också med förslag på vad vi som företag kan göra bättre själva och hur vi kan arbeta tillsammans med andra, säger Axel Kollberg, hållbarhetsansvarig på Systembolaget.

– Och vi kommer att fortsätta göra utvärderingar i länder där vi ser ett behov, berättar Axel Kollberg.

Det här gör Systemolaget

Oxfam föreslår ett antal rekommendationer på hur Systembolaget kan minska och förebygga minska risken för missförhållanden i leverantörsledet.

Några exempel på åtgärder som vi har vidtagit:

  • Anordnat utbildningar för inköpare och kategorichefer för ökad förståelse av vilka risker som finns, inte minst för specifika regioner och typer av dryck.
  • Erbjudit liknande utbildningar för svenska importörer.
  • Skapat ett Ramverk för inköp av drycker (pdf) till fasta sortimentet som står för cirka 95 procent av Systembolagets försäljning.

Rapportera problem och misstankar

Ett av våra viktigaste verktyg för att hantera risker och missförhållanden, är vår visselblåsarkanal. Där kan vem som helst rapportera konkreta misstankar om korruption, lagöverträdelser, oegentligheter eller andra missförhållanden.

Visselblåsarkanalen: rapportera allvarliga misstankar

Ta del av rapporterna

Läs hela rapporten The workers behind Sweden's Italian wine på engelska

Läs en sammanfattning av rapporten på svenska

Läs hela uppdateringen (på engelska)