Allvarliga risker för människorättskränkningar inom den italienska vinindustrin

Arbetare inom den italienska vinindustrin löper hög risk att utsättas för tvångsarbete, fattigdomslöner och osäkra kontrakt. Det visar en genomlysning av mänskliga rättigheter i den italienska vinproduktionen som Oxfam tagit fram på uppdrag av Systembolaget.

Varför är Systembolaget med och tar fram en rapport om arbetsvillkor i den italienska vinindustrin?

– Rapporter som den här är viktiga för de ger oss en bättre bild av vilka risker och utmaningar vi har i vår leverantörskedja. Den här rapporten kommer också med förslag på vad vi som företag kan göra bättre själva och hur vi kan arbeta tillsammans med andra, säger Axel Kollberg, hållbarhetsansvarig på Systembolaget och fortsätter:

– Vi har lärt oss mycket under arbetet och det kommer vara till stor nytta för vårt fortsätta arbete med att alla som jobbar i vår leverantörskedja ska ha goda arbetsvillkor. För även om rapporten tittar på den italienska vinindustrin så ser vi att riskerna rapporten lyfter finns i fler länder.

Rapporten som Oxfam tagit fram är en så kallad Human Rights Impact Assesment (HRIA). HRIA är en process för att systematiskt identifiera, förutsäga, förhindra och hantera de potentiella och faktiska kränkningarna av mänskliga rättigheter i till exempel en affärsverksamhet.

Rapporten baseras på intervjuer med arbetare på vingårdar i fyra regioner i Italien och pekar på faktiska och potentiella risker för människorättskränkningar och dess strukturella grundorsaker. Oxfam föreslår också ett antal rekommendationer som Systembolaget bör vidta för att förebygga och minska risken för kränkningar i leverantörsleden.

Vad är det för risker som arbetare i den italienska vinindustrin kan råka ut för?

– Rapporten visar att arbetare får sätta sin hälsa och i värsta fall sitt liv på spel för att odla druvorna till vinerna som vi dricker i Sverige. Genom vår granskning har vi sett arbetare i den italienska vinindustrin många gånger tjänar en fattigdomslön, en lön som inte går att leva på, och att de i vissa fall tvingas betala någon för att få sitt jobb, eller tvingas arbeta utan tillräcklig skyddsutrustning, säger Hanna Nelson, policychef för Oxfam Sverige.

Att identifiera och erkänna problemen är ett nödvändigt steg för att kunna ta sitt ansvar och åtgärda människorättskränkningar

Mellan 2014 och 2019 dog cirka 1 500 personer inom det italienska jordbruket på grund av exploaterande arbetsförhållanden. Migrantarbetare inom jordbruket är särskilt utsatta för människorättskränkningar och det förekommer att vinproducenter utnyttjat migranter för att sänka kostnader och öka produktiviteten. Migrantarbetare har ökat kraftigt sedan 2007. 

Vad kommer Systembolaget göra för att förbättra situationen för arbetare i den italienska vinindustrin?

– Redan innan rapporten var klar började vi genomföra de rekommendationer som Oxfam föreslår. Det arbetet fortsätter, säger Systembolagets Axel Kollberg.

– Vi har till exempel ett nytt ramverk för hållbara inköp av drycker. Vi kommer hålla utbildning för medarbetare på Systembolaget för att öka kunskapen om vilka risker som finns i vilka länder. Vi kommer också att fortsätta göra HRIA:s i länder där vi ser ett behov.

Hur ser Oxfam på Systembolagets arbete framåt?

– Systembolaget har tagit ett viktigt steg genom att se över vilka risker och kränkningar av mänskliga rättigheter som förekommer i leverantörsledet. Vi ser fram emot att följa de förändringar och de åtgärder som Systembolaget kommer att vidta för att hantera detta. Vi hoppas också att fler företag följer deras exempel. Att identifiera och erkänna problemen är ett nödvändigt steg för att kunna ta sitt ansvar och åtgärda människorättskränkningar, säger Oxfams Hanna Nelson.

Läs hela rapporten The workers behind Sweden's Italian wine på engelska

Läs en sammanfattning av rapporten på svenska

Läs uppdateringen från juni 2022 (engelska)

Läs Systemsbolagets ramverk för hållbara inköp av drycker

15 september hölls ett webbinarium om rapporten. Du kan se det här