Ekonomisk information

Ansvarsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer från de senaste åren och transparensredovisning från 2018.

Delårsrapporter

2020

Bokslutskommuniké 2020 (pdf)

Delårsrapport 3/2020 (pdf)

Delårsrapport 2/2020 (pdf)

Delårsrapport 1/2020 (pdf)

2019

Bokslutskommuniké 2019 (pdf)

Delårsrapport 3/2019 (pdf)

Delårsrapport 2/2019 (pdf) 

Delårsrapport 1/2019 (pdf)

2018

Bokslutskommuniké 2018 (pdf)

Delårsrapport 3/2018 (pdf)

Delårsrapport 2/2018 (pdf)

Delårsrapport 1/2018 (pdf)

2017

Bokslutskommuniké 2017 (pdf)

Delårsrapport 3/2017 (pdf)

Delårsrapport 2/2017 (pdf)

Delårsrapport 1/2017 (pdf)

2016

Bokslutskommuniké 2016 (pdf)

Delårsrapport 3/2016 (pdf)

Delårsrapport 2/2016 (pdf)

Delårsrapport 1/2016 (pdf)

2015

Bokslutskommuniké 2015 (pdf)

Delårsrapport 3/2015 (pdf)

Delårsrapport 2/2015 (pdf)

Delårsrapport 1/2015 (pdf)

Tidigare års bokslutskommunikéer och delårsrapporter

Bokslutskommunikéer och delårsrapporter 2003-2014.zip

Ansvarsredovisning

Systembolaget bygger på en hållbarhetstanke och i vår Ansvarsredovisningen 2019 kan du läsa om Systembolagets hållbarhetsarbete, om de utmaningar vi står inför och om hur omvärlden påverkar oss. Du får också ta del av de samarbeten som Systembolaget har ingått för att närma sig FN:s globala hållbarhetsmål, av våra finansiella resultat och av allt viktigt arbete som sker i våra butiker. Allt gör vi för att närma oss vår vision: ”Ett samhälle där alkohol njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada”. 

Ansvarsredovisning 2019

Tidigare ansvarsredovisningar 

 2018

Ansvarsredovisning 2018

2017

Ansvarsredovisning 2017

2016

Ansvarsredovisning

2015

Ansvarsredovisning 

2014

Ansvarsredovisning

Äldre års- och ansvarsredovisningar

Ansvarsredovisningar 2001-2013.zip

Transparensredovisning

2019

Transparensredovisning 2019

2018

Transparensredovisning 2018

2017

Transparensredovisning 2017