Kvalitetssäkring

Alla produkter som står på hylla i någon av Systembolagets butiker kvalitetssäkras. Analysarbetet är förebyggande och används för att säkerställa att de produkter som säljs håller rätt sensorisk kvalitet samt uppfyller legala krav som ställs för de olika produkter som Systembolaget säljer.

Närbild på mikroskop

Kemiska kontroller

Systembolaget har ett eget laboratorium i Jordbro utanför Stockholm. Laboratoriet är ackrediterat av Swedac enligt ISO 17025:2018. Cirka 5000 prover passerar årligen vilket resulterar i cirka 60 000 analyser.

Utifrån en riskanalys har ett antal kemiska parametrar valts ut. Alla artiklar som finns på hylla i någon av Systembolagets butiker analyseras regelbundet. Exakt vilka parametrar som analyseras varierar med vilken produktgrupp artikeln tillhör. För vissa parametrar, såsom svaveldioxid, metanol, alkoholhalt, socker och totalsyra, kontrolleras att artiklarna uppfyller de legala krav som ställs på produkten ifråga. Alkoholhalten analyseras för att säkerställa att den också överensstämmer med artikelns märkning. Parametrar som pH och densitet analyseras för att användas som stöd i Systembolagets uppföljning av den sensoriska* kvaliteten.

Systembolagets laboratorium genomför även analyser direkt åt producenter och det norska Vinmonopolet. Det samarbetar också med övriga nordiska monopol, Livsmedelsverket och Jordbruksdepartementet.

Märkningskontroll

Systembolagets märkningskontroll hjälper alla leverantör genom att granska alla förpackningar och etiketter. På så sätt minimeras risken för att de artiklar Systembolaget säljer inte uppfyller de krav på märkning och etikettering som ställs av t.ex. Livsmedelsverket och EU. För produkter med märkning, såsom t.ex. ekologiskt, fairtrade eller glutenfritt, kontrolleras att giltiga certifikat finns bifogade. Om en produkt innehåller en eller flera ämnen som finns med på Livsmedelsverkets lista över allergener så kontrolleras att dessa finns angivna på förpackningen.

Sensorisk kontroll

De 300 nyheter i fast sortiment som Systembolaget lanserar varje år har alla valts ut genom blindprovning. Vinnande produkt är den som håller högst kvalitet inom ramarna för det som efterfrågas. Förutom de kemiska analyser som nämnts ovan har Systembolaget noga utarbetade processer för att sensoriskt säkerställa att den produkt som vunnit blindprovningen också är den som hamnar på Systembolagets hyllor. När det gäller vin i Systembolagets fasta sortiment så måste även varje ny årgång sensoriskt godkännas av Systembolagets inköpare.

* Information från sinnesintryck från syn, lukt och smak.