Vår inköpsprocess

Så kontrollerar vi våra drycker

Visste du att vi kontrollerar dryckerna på våra hyllor lika noga som vi kontrollerar ditt legg? I vårt eget labb kollar vi allt från socker, svavel och alkoholhalt till allergener och pH-värde. Så att dryckerna vi säljer har rätt kvalitet och uppfyller alla lagkrav.

66 000 analyser i labbet per år

Varje år passerar cirka 5500 dryckesprover Systembolagets labb i Stockholm. Det innebär att vi genomför ungefär 66 000 analyser i labbet varje år. Labbet är ackrediterat av Swedac enligt ISO 17025:2018 vilket betyder att verksamheten bedrivs på ett opartiskt och korrekt sätt, och ger tillförlitliga resultat.

Alla drycker som du hittar på hyllorna i Systembolagets butiker analyseras regelbundet. Visste du att vi även genomför analyser åt andra uppdragsgivare som till exempel producenter och åt det norska Vinmonopolet? Vi samarbetar också med övriga nordiska monopol, Livsmedelsverket och Jordbruksdepartementet.

Vad kontrollerar vi?

Utifrån en riskanalys har vi valt ut ett antal kemiska parametrar som vi analyserar. Vilka det är beror på vilken dryck det gäller.

För parametrar som svaveldioxid, metanol, alkoholhalt, socker och totalsyra, kontrollerar vi att artiklarna uppfyller de lagkrav som ställs på drycken i fråga.

Vi analyserar alkoholhalten för att säkerställa att den stämmer överens med halten som finns angiven på etiketten. Som stöd i Systembolagets uppföljning av den sensoriska kvaliteten (utseende, doft, smak), analyserar vi pH-värdet och densiteten.

Dryckerna måste följa reglerna för marknadsföring och märkning

Våra handläggare inom Produktkvalitet Märkning kontrollerar att dryckerna och förpackningarna som säljs i våra butiker följer de regler som gäller för märkning och marknadsföring.

Kontrollerna är helt leverantörs- och märkesneutrala i enlighet med likabehandlingsprincipen. Vår bedömning grundar sig bara på om drycken och förpackningen stämmer överens med lagar och praxis, till exempel livsmedelslagstiftningen, alkohollagen och marknadsföringslagen.

Urvalet som vi kontrollerar utgår från en bedömning av risker. Det kan till exempel handla om drycker som uppges vara glutenfria eller som innehåller allergener, drycker som har ”Våra mest hållbara drycker” på hyllkanten eller om förpackningen och märkningen riktar sig särskilt till eller skildrar barn, med mera.

Kontroll av drycker som vunnit blindprovning

Varje år lanserar vi cirka 300 nyheter i vårt fasta sortiment som alla har valts ut genom blindprovning. Drycken som vinner blindprovningen är den som håller högst kvalitet utifrån det som efterfrågas.

Förutom att gå igenom de kemiska analyser som alla våra drycker utsätts för, har vi också noga utarbetade processer för att sensoriskt kunna säkerställa att drycken som vann blindprovningen är samma som den som slutligen hamnar på Systembolagets hyllor.

En nyhet analyseras inte bara inför lanseringen. För vin i vårt fasta sortiment så måste varje ny årgång godkännas genom en sensorisk av Systembolagets inköpare och en kemisk kontroll i labbet.