Resestipendium för juniora forskare

Systembolaget delfinansierar en professur i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet och delar ut ett resestipendium till unga forskare.

Bertil Göransson var ordförande i Systembolagets styrelse mellan 1984-1999. För att hedra hans insats och stimulera forskning om ungdom, alkohol och idrott har Systembolagets styrelse inrättat ett resestipendium för unga alkoholforskare.

Om stipendiet

Stipendiet är på 30 000 kronor och delas ut till en ung forskare som utmärkt sig genom framstående forskning inom området ungdom och alkohol. Anknytning till idrott ska väga särskilt tungt vid bedömningen.

Stipendiet delas ut på Systembolagets arrangemang under ForskarFredag i Kulturhuset i Stockholm den 27 november. Då ska mottagaren hålla en Bertil Göransson-föreläsning om sin forskning.

Ansök senast 27 oktober 2020

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av aktuell forskning>
  • Motivering
  • Vad resestipendiet ska användas till
  • Kortfattat CV (det finns inget särskilt formulär)

Insändes senast 27 oktober 2020 till:

Professor Hanne Tönnesen
Cinical Health Promotion Centre
Sörda Förstadsgatan 35, plan 4
205 02 Malmö

Du kan även mejla din ansökan till cecilia.gravin@med.lu.se

Har du frågor? Kontakta projektadministratör Cecilia Gravin, 040-33 29 78

Professur

Hanne Tönnesen är överläkare och direktör för världshälsoorganisationen WHO:s alkoholforskningscentrum. Hon innehar också den professur i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet som Systembolaget delfinansierar.

Tidigare stipendiater

2019: Stina Ingesson, leg. psykolog och doktorand, Karolinska Institutet

2018: Pia Kvillemo, postdoc, Karolinska Institutet

2017: Karin Boson, doktorand, Göteborgs Universitet

2016: Lotfi Khemiri, doktorand, Karolinska Institutet

2015: Stina Lundberg, doktorand, Uppsala universitet

2014: Sara Lövenhag, doktorand, Uppsala universitet

2013: Ingen utdelning

2012: Janna Skagerström, doktorand, Linköpings universitet

En senior kvinna gömmer sitt ansikte i sina händer.

Passivt drickande: Alkohol påverkar även de som inte dricker

Barn, anhöriga och skattebetalare - alla kan påverkas negativt av att någon annan dricker. Här tittar vi på alkoholens andrahandsskador.

Passivt drickande