Resestipendium för juniora forskare

Systembolaget delfinansierar en professur i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet och delar ut ett resestipendium till unga forskare.

Varje år delas Bertil Göranssons resestipendium ut. Bakom utdelningen står professuren ovan och Systembolaget står för finansieringen. Information om stipendiet.

Professur

Hanne Tönnesen är överläkare och direktör för världshälsoorganisationen WHO:s alkoholforskningscentrum. Hon innehar också den professur i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet som Systembolaget delfinansierar.

Tidigare stipendiater

2019: Stina Ingesson, leg. psykolog och doktorand, Karolinska Institutet

2018: Pia Kvillemo, postdoc, Karolinska Institutet

2017: Karin Boson, doktorand, Göteborgs Universitet

2016: Lotfi Khemiri, doktorand, Karolinska Institutet

2015: Stina Lundberg, doktorand, Uppsala universitet

2014: Sara Lövenhag, doktorand, Uppsala universitet

2013: Ingen utdelning

2012: Janna Skagerström, doktorand, Linköpings universitet

En senior kvinna gömmer sitt ansikte i sina händer.

Passivt drickande: Alkohol påverkar även de som inte dricker

Barn, anhöriga och skattebetalare - alla kan påverkas negativt av att någon annan dricker. Här tittar vi på alkoholens andrahandsskador.

Passivt drickande