Alkoholens kostnader

Alkoholens regionala kostnader

Ramboll har, på uppdrag av Systembolaget, undersökt alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser för de 21 svenska regionerna. Rapporten visar att skillnaden i kostnad är stora. Rapporterna visar också att alkoholens kostnader systematiskt undervärderas.