Rapporter och seminarier

Alkoholindex 2023 mäter synen på alkohol

Alkoholindex är en undersökning som genomförs varje år sedan 2010 hos ett representativt urval i befolkningen, för att följa hur synen på alkohol förändras över tid. Förutom indexfrågor ställs även andra attityd- och normfrågor i undersökningen.

Undersökningen genomförs i form av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. I år har 4 921 respondernter besvarat undersökningen, med 150-300 intervjuer per län beroende på antal invånare i länet.

Index mäter utvecklingen

Själva indexet bygger på sju frågor och går från 0 till 100, där ett högre värde innebär en mer återhållsam attityd och lägre värde en mer tillåtande attityd till alkohol. I den här rapporten redovisas även resultat – både för riket och för varje län – från ett antal frågor om uppfattning om alkoholens skadeverkningar och samhällets åtgärder för att begränsa dem.

Ladda ner rapporten Alkoholindex 2023 (pdf)

 

Sju frågor bildar Alkoholindex

Fråga: Människor har olika uppfattning om vad som
är rätt och fel när det gäller alkohol. Vad anser du själv?
Skulle du säga att det är ...?

 • Att någon gång emellanåt dricka så att man känner sig
  påverkad?
 • Att någon gång emellanåt bli berusad på privata fester?
 • Att någon gång emellanåt bli berusad på en firmafest?
 • Att bli berusad när man äter middag på restaurang?
 • Att någon gång dricka så mycket att man mår dåligt
  dagen efter?
 • Att bli berusad när barn är med?
 • Att någon gång dricka så mycket, att man efteråt har
  svårt att komma ihåg hur mycket det faktiskt blev?

Svarsalternativen i undersökningen är Helt fel, Mer fel än rätt, Varken rätt eller fel, Mer rätt än fel, Helt fel och Vet ej.

Alkoholindex över tid

Alkoholindex för 2023 är lägre än någonsin tidigare, alltså mer tillåtande.

Alkoholindex fördelat per län 2023

I Östergötaland, Jönköping och på Gotland ser vi en mer återhållsam attityd till alkohol, medan Stockholm och Uppsala visar en mer tillåtande attityd.

2023: Kunskap om alkoholens skadeverkningar

I årets undersökning har vi ställt frågor utifrån ett urval informationstexter som idag finns i annonser för alkoholprodukter. Nästan alla respondenter instämmer i påståendet att alkohol kan skada din hälsa och kan orsaka beroende.

Kunskapen är lägre när det gäller att alkoholkonsumtion i tidig ålder kan öka risken för alkoholproblem. Lägst är kunskapen om att alkohol kan orsaka cancer. Där kunskapen är låg kan vi också se stora regionala skillnader.

Ladda ner rapporten Alkoholindex 2023 (pdf)