Hållbarhet

Förpackningen gör skillnad för klimatet

Att välja papp, PET eller burk i stället för glas gör skillnad för klimatet. Nu ökar vi antalet förpackningar med lägre klimatavtryck. Så att det blir enklare för dig att välja hållbart.

Förpackningar står för en tredjedel av Systembolagets totala klimatpåverkan. Mer än transporter, odling och produktion.

Olika dryckesförpackningar släpper ut olika mycket koldioxid vid tillverkning. Störst utsläpp ger tillverkning av glasflaskor. Det beror på att det går åt mycket energi att smälta glasmassan även när glaset är återvunnet. Ju tyngre förpackningen är desto högre blir Co2-avtrycket i tillverkningen. Flaskans vikt ger också tyngre transporter.

Vilken förpackning ger lägst klimatavtryck?

Papp, PET och burk ger lägre klimatavtryck än glas och släpper bara ut en tredjedel så mycket koldioxid när de tillverkas.

På grund av att delvis olika metoder har använts för att beräkna CO2-utsläppen från olika förpackningsmaterial är resultaten inte helt jämförbara, endast ungefärliga.

Här kan du se förpackningarnas koldioxidutsläpp per liter dryck vid tillverkning. Vi använder oss av denna modell för att förpackningar med olika storlekar ska bli jämförbara när vi pratar om koldioxidutsläpp vid tillverkning.

Glasflaskors vikt varierar stort. För att få fram en genomsnittlig vikt har vi tagit medianen av storlekar och flasktyper på sålda glasflaskor under 2021. För att kunna jämföra de olika förpackningarna, räknar vi sedan ut koldioxidutsläpp per liter dryck. Enskilda förpackningar kan ha både lägre och högre klimatavtryck än genomsnittet för förpackningstypen. Det gäller även glasflaskor.

Beräkningarna av förpackningars koldioxidutsläpp gjordes 2018 och 2019 av extern part på uppdrag av finska Alko och i samverkan med Systembolaget, norska Vinmonopolet och isländska Vinbudin.

Klimatavtrycken omfattar tillverkning av förpackning med förslutning och eventuell etikett. Slutrapporterna (på engelska) hittar du här:

Screening carbon footprint for aluminium wine packaging - Final report (pdf)
Update of winepackaging LCA – Final report Alko Oy (pdf)
Detaljerad tabell över förpackningars klimatpåverkan (pdf)

Så minskar vi klimatavtrycket i sortimentet

När vi köper in dryck är det viktigt för oss att producenten har en ambition att paketera drycken i en förpackning med lägre klimatavtryck. Det gör att du hittar allt fler drycker i papp, PET och burk i vårt sortiment.

29 % av dryckerna

i vårt fasta sortiment har en förpackning med lägre klimatavtryck. Det är 43 drycker fler än föregående år.

Ditt val gör skillnad

Vin i papp, pet och burk smakar likadant som vin i glasflaska. Den enda skillnaden är klimatavtrycket vid tillverkning. När fler kunder väljer en förpackning med lägre klimatavtryck vågar fler leverantörer och producenter ställa om sin produktion. Då kan vi fortsätta bygga ut sortimentet av drycker på papp, PET och burk så att det blir ännu enklare för dig att välja hållbart hos oss. Ditt val gör skillnad för klimatet.

Välj en förpackning med lägre klimatavtryck

Förpackningar i korthet

Glasflaskor har störst klimatpåverkan. Ju tyngre flaska desto större koldioxidutläpp. Det beror på att det går åt mycket energi vid tillverkningen plus att flaskans vikt kräver tyngre transporter.

Pappförpackning ger minst klimatpåverkan. Mindre energi vid tillverkning och lätta att packa vid transporter. Bevarar dryckens egenskaper bra då inget ljus släpps in.

Burkar är ett bra val eftersom de består av material som har återvunnits och kan återvinnas igen – och vi är duktiga på det. Dessutom lätta att hantera, går inte sönder och är effektiva att packa vid transporter. De släpper inte in ljus och bevarar därför dryckens egenskaper.

PET-flaskor kräver mindre energi vid tillverkning och återvinns enkelt. Den väger mindre än glas och är därför lättare att frakta. Precis som läsk och vatten i PET-flaska tar inga av dryckerna i vårt sortiment smak av förpackningen. Dessutom går förpackningen inte sönder.

Returglasflaskor kan återanvändas och det gör det till ett bra alternativ.

Lättare glasflaskor (väger högst 420 gram) innehåller mindre mängd glas, vilket ger lägre påverkan än traditionella glasflaskor.