Förpackning med lägre klimatavtryck

Ett av de tre kriterier som måste uppfyllas för våra mest hållbara drycker, är att den kommer i en förpackning med lägre klimatavtryck.

Vad är lägre klimatavtryck?

Med lägre klimatavtryck menar vi lägre utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser vid framställning av förpackningarna än vad en traditionell ”tung” engångsglasflaska genererar.

Vilka förpackningar har lägre klimatavtryck?

Följande förpackningar är godkända för att kvalificera för förpackningskriteriet i vägledningen Våra mest hållbara drycker:

För vin, inklusive mousserande, och sprit: Box, påse, papp, returglas, aluminiumburk, PET-flaska och lättare glasflaskor

För öl, cider och blanddryck: Aluminiumburk, PET-flaska och returglas

Så stor skillnad blir det

Hur stor skillnad gör det egentligen att välja en pappförpackning istället för en traditionell glasflaska för vin? Lär dig mer om olika förpackningars klimatavtryck:

Olika förpackningars klimatavtryck