Förpackning med lägre klimatavtryck

Ett av tre kriterier som måste uppfyllas för Systembolagets Hållbart val-märkning är att drycken kommer i en förpackning med lägre klimatavtryck.

Vår kompis Kicki berättar om kriteriet förpackning med lägre klimatavtryck.

Vad är lägre klimatavtryck?

Med lägre klimatavtryck menar vi lägre utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser vid framställning av förpackningarna än vad en traditionell ”tung” engångsglasflaska genererar.

Vilka förpackningar har lägre klimatavtryck?

Följande förpackningar är godkända för att kvalificera för förpackningskriteriet i Hållbart val-märkningen:

För vin, inklusive mousserande, och sprit: Box, påse, papp, returglas, aluminiumburk, PET-flaska och lättare glasflaskor

För öl, cider och blanddryck: Aluminiumburk, PET-flaska och returglas

Olika förpackningars klimatavtryck

I bilden här nedanför syns olika förpackningars klimatavtryck (gram utsläpp av CO2e) vid framställning av förpackningarna. Sifforna anger genomsnittliga utsläpp för respektive förpackningstyp.


Uträkningen baseras på materialåtgången för den förpackningsstorlek av respektive förpackningstyp med störst försäljning under 2021:

 • Box 3 liter
 • Påse 2 liter
 • Papp 1 liter
 • Returglas 0,5 liter
 • Burk 0,5 liter
 • PET 0,7 liter
 • Lättare engångsglas 0,75 liter
 • Engångsglas standard 0,75 liter
 • Lättare mousserande glas 0,75 liter
 • Engångsglas öl och cider 0,33 liter
 • Mousserande glas standard 0,75 liter

Engångsglasflaskors vikt varierar stort. Den vikt som använts vid uträkningen för respektive flasktyp och storlek är den viktade medianen av försäljningsvolymen under 2021.

Dessa data är omvandlade till koldioxidutsläpp per liter dryck för att bli jämförbara.

Källor:
Beräkningarna av förpackningars koldioxidutsläpp gjordes 2018 och 2019 på uppdrag av finska Alko och i samverkan med Systembolaget och norska Vinmonopolet.

Klimatavtrycken beräknas på framställning och förslutning av respektive förpackning. Slutrapporterna (på engelska) hittar du här:

Screening carbon footprint for aluminium wine packaging - Final report (pdf)

Update of winepacking LCA - Final report Alko OY (pdf)