DKI - tillsammans för att minska klimatavtrycket

Kan konkurrenter samarbeta? Självklart, tyckte Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier och tog fram en gemensam viljeyttring för en mer hållbar dryckesbransch. Nu, ett år senare, är det dags att lansera Dryckesbranschens Klimatinitiativ och verktyget som gör det möjligt för Systembolaget och våra leverantörer att mäta våra klimatavtryck.

I viljeyttringen, som presenterades 2017, lovar aktörerna att sätta upp mål för sitt klimatarbete samt att mäta sina avtryck utifrån Greenhouse Gas Protocol (GHG), en internationellt vedertagen standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser. Allt för att bidra till att den globala temperaturhöjningen hålls långt under 2 grader, vilket ligger i linje med Agenda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen.

– Viljeyttringen sammanfattar inriktningen för vårt gemensamma fortsatta arbete med att minska våra klimatavtryck, integrera hållbarhet i våra affärsstrategier och skapa utrymme för större ansvarstagande i våra affärsmodeller. Det är unikt att branschen samlas och samverkar på detta sätt, säger Magdalena Gerger, vd Systembolaget.

Under året som gått sedan undertecknandet av viljeyttringen har Systembolagets tillsammans med representanter från branschorganisationerna utvecklat och anpassat ett verktyg och gemensamt tagit fram mätpunkter. Verktyget är framtaget av branschen för branschen. Med start i november 2018 kan alla Systembolagets leverantörer, oavsett storlek, ansluta sig till initiativet. Det framtagna verktyget gör det möjligt för alla företag att se sin egen klimatpåverkan och därifrån sätta egna mål. Det gör det också möjligt att se branschens hela klimatavtryck och utifrån det sätta gemensamma mål. De första målen sätts 2019 efter ett års mätning. Visionen är en dryckesbransch utan klimatpåverkan där varje droppe räknas.

Dryckesbranschens klimatinitiativ är ett initiativ startat i samverkan mellan Systembolaget, Sprit- & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

– Det här är ett unikt branschinitiativ. Min förhoppning är att vi på sikt kan visa upp många goda och innovativa exempel på vad vi gör och på så sätt inspirera andra branscher, säger Carl Johan Svaton, ordförande för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

– Våra medlemmar gör redan idag stora insatser för minska sin klimatpåverkan, men genom ett gemensamt åtagande kan vi driva och stötta varandra ytterligare. Vi är både stolta och ödmjuka över det arbete som nu ligger framför oss, säger Mikael Hellberg, ordförande för Sveriges Bryggerier.

Företagen som har anslutit sig till Dryckesbranschens Klimatintiativ

Loggor DKI
På bilden saknas loggor från: Henkell Freixenet Sweden AB, Spring Wine & Spirits och The Wine Collective som också deltar i intiativet. 

Läs viljeyttringen.