Dryckesbranschens klimatinitiativ

Kan konkurrenter samarbeta? Självklart, tyckte Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier och startade initiativet Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Visionen är ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.”

Rapport om dryckesbranschens klimatpåverkan

Initiativets deltagare har nu för andra gången rapporterat i det gemensamma verktyg man utvecklat för att mäta, följa upp och målsätta sin klimatpåverkan. I år ökade antalet rapporterande leverantörer till 37 vilket motsvarade 80 procent av den sålda volymen i Systembolagets fasta sortiment. En ökning med nästan sex procent.

Dryckesbranschen använder alltmer återvunnet material i förpackningar. Hela 62 procent av den totala vikten på förpackningar kommer från återvunnet material, en ökning med sex procentenheter jämfört med året innan.

Läs årets rapport:  Dryckesbranschens klimatpåverkan 2019 (pdf)

Förra årets rapport: Dryckesbranschens klimatpåverkan 2018 (pdf)

– Vi är i början på vår gemensamma resa mot en dryckesbransch utan klimatpåverkan och vi kommer dela med oss av våra framsteg under vägen. Vi vill vara transparenta och hjälpa konsumenterna att göra mer hållbara val, säger Magdalena Gerger, vd Systembolaget. 

Genom att mäta våra koldioxidavtryck, sätta individuella och gemensamma mål samt förbättra och dela goda exempel är ambitionen att deltagarna i initiativet ska bli klimatneutrala till 2045. Målet är också att vara ett föredöme för andra branscher.  Alla leverantörer i dryckesbranschen är välkomna att gå med i initiativet.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ är främst kopplat till tre av FN:s globala mål:

  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion.
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar.
  • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap.

Dryckesbranschens klimatinitiativ är ett initiativ startat i samverkan mellan Systembolaget, Sprit- & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

Klimatinitiativets målsättningar

Klimatinitiativet har följande målsättningar, baserat på Green House Gas Protocol:

  • Scope 1: Fossilfri 2030
  • Scope 2: 100 procent förnyelsebar energi 2030
  • Scope 3: Klimatinitiativet tar fram en konsekvensanalys utifrån 2019 års klimatrapportering för att baserat på den kunna sätta konkreta mål under 2020.

Två prioriterade områden

Två områden som är extra viktiga är förpackningar och transporter.

Det här är ett unikt branschinitiativ. Min förhoppning är att vi på sikt kan visa upp många goda och innovativa exempel på vad vi gör och på så sätt inspirera andra branscher, säger Carl Johan Svaton, ordförande för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

– Våra medlemmar gör redan idag stora insatser för minska sin klimatpåverkan, men genom ett gemensamt åtagande kan vi driva och stötta varandra ytterligare. Vi är både stolta och ödmjuka över det arbete som nu ligger framför oss, säger Mikael Hellberg, ordförande för Sveriges Bryggerier.

Företagen som har anslutit sig till Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Loggor tillhörande företagen som anslutit sig till DKI