Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Kan konkurrenter samarbeta? Självklart, tyckte Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier och startade initiativet Dryckesbranschens Klimatinitiativ.

Visionen: En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.

Tillsammans arbetar branschkollegor både enskilt och gemensamt för att minska klimatpåverkan från dryckesbranschen. Alla leverantörer i dryckesbranschen är välkomna att gå med i initiativet.

Klimatneutrala till 2045

Genom att mäta våra koldioxidavtryck, sätta individuella och gemensamma mål  och dela goda exempel vill deltagarna i initiativet bli klimatneutrala till 2045. Målet är också att vara ett föredöme för andra branscher.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ är främst kopplat till tre av FN:s globala mål:

  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion.
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar.
  • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap.

Läs mer: FN:s globala mål och grunden till vår hållbarhetsstrategi

Mål till 2030 för Dryckesbranschens Klimatinitiativ

  1. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
  2. 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar.
  3. 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan.
  4. En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

Programförklaring (pdf)

Två prioriterade områden

Två områden som är extra viktiga är förpackningar och transporter. Tillsammans står dessa områden för den största delen av branschens klimatavtryck, så här kan vi göra störst skillnad.

Alla rapporter

Ladda gärna ner och jämför med tidigare rapporter – men tänk på att resultaten inte kan jämföras rakt av då det hela tiden ansluter sig fler företag till initiativet.

Läs rapporten för 2021.pdf

Läs rapporten för 2020.pdf

Läs rapporten för 2019.pdf

Läs rapporten för 2018.pdf