Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Kan konkurrenter samarbeta? Självklart, tyckte Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier och startade initiativet Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Visionen är "En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas".

Rapport om dryckesbranschens klimatpåverkan

Initiativets deltagare rapporterar i ett gemensamt verktyg för att mäta, följa upp och målsätta sin klimatpåverkan. Från starten år 2018 har antalet deltagare i Dryckesbranschens klimatinitiativ, DKI, ökat år för år och omfattar nu 56 företag som tillsammans står för 86 procent av den sålda volymen på Systembolaget.

Läs DKI:s programförklaring

Läs rapporten för 2021: Dryckesbranschens klimatpåverkan (pdf)

Läs rapporten för 2020: Dryckesbranschens klimatpåverkan (pdf)

Läs rapporten för 2019:  Dryckesbranschens klimatpåverkan (pdf)

Läs rapporten för 2018: Dryckesbranschens klimatpåverkan (pdf)

– Vi är i början på vår gemensamma resa mot en dryckesbransch utan klimatpåverkan och vi kommer dela med oss av våra framsteg under vägen. Vi vill vara transparenta och hjälpa konsumenterna att göra mer hållbara val, säger Magdalena Gerger, vd på Systembolaget. 

Genom att mäta våra koldioxidavtryck, sätta individuella och gemensamma mål samt förbättra och dela goda exempel är ambitionen att deltagarna i initiativet ska bli klimatneutrala till 2045. Målet är också att vara ett föredöme för andra branscher. Alla leverantörer i dryckesbranschen är välkomna att gå med i initiativet.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ är främst kopplat till tre av FN:s globala mål:

  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion.
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar.
  • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ är ett initiativ startat i samverkan mellan Systembolaget, Sprit- & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

Mål till 2030 för Dryckesbranschens Klimatinitiativ

  1. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
  2. 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar.
  3. 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan.
  4. En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

Två prioriterade områden

Två områden som är extra viktiga är förpackningar och transporter.

– Det här är ett unikt branschinitiativ. Min förhoppning är att vi på sikt kan visa upp många goda och innovativa exempel på vad vi gör och på så sätt inspirera andra branscher, säger Carl Johan Svaton, ordförande i Sprit & Vinleverantörsföreningen.

– Våra medlemmar gör redan idag stora insatser för minska sin klimatpåverkan, men genom ett gemensamt åtagande kan vi driva och stötta varandra ytterligare. Vi är både stolta och ödmjuka över det arbete som nu ligger framför oss, säger Mikael Hellberg, ordförande i Sveriges Bryggerier.

Företagen som har anslutit sig till Dryckesbranschens Klimatinitiativ