Eget drickande

1177 Vårdguiden 
Hänvisar till vårdställen för behandlingar av alkoholproblem.

AA, Anonyma alkoholister
Erbjuder hjälp för den som vill sluta dricka.

Alkoholhjälpen
För dig som funderar på dina egna alkoholvanor eller som är orolig för någon annans drickande. 

Alkohollinjen 
För dig som funderar över dina alkoholvanor eller är orolig för någon annans alkoholvanor. Tel: 020 84 44 88.

FEELGOOD
Stöd vid alkoholproblem i arbetslivet. 

Alkoholprofilen
Ett test för dig över 18 år som vill veta mer om dina alkoholvanor och hur de påverkar dig och andra.

Länkarna 
För alla som vill komma ifrån sitt missbruk.

Andras drickande

Alkoholhjälpen
Stöd och hjälp för den som funderar på sitt eller andras drickande. 

Al-Anon
För anhöriga och vänner till någon med alkoholproblem.

Barn som lever nära någon som dricker för mycket

BRIS
Stöttar barn i utsatta situationer. 

Drugsmarts stödgruppskarta
Information om och kontaktuppgifter till stödgrupper för barn i familjer med problem kopplat till alkohol och andra droger.

Maskrosbarns chatt
Vuxenstöd till barn som har en förälder som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk eller utsätter barnet för våld. 

Röda korsets jourhavande kompis
Chatta med andra unga människor.

Trygga Barnens chatt
Vuxenstöd för barn som är oroliga över att en person i dess närhet dricker för mycket alkohol, tar droger, slår sina nära, mår dåligt etc.