Alkoholrapport

Alkohol och äldre

Alkoholkonsumtionen bland äldre, personer som är 65 år och uppåt, följer inte den positiva utveckling med sjunkande alkoholkonsumtion som vi ser i andra åldersgrupper. De äldsta åldersgrupperna dricker mer alkohol idag i jämförelse med tidigare generationer, äldre har ökat sin konsumtion med 30 procent jämfört med år 2004.

Intervju med Sven Andréasson om äldres alkoholkonsumtion (video 4 minuter)
Intervju med Ulf Guttormsson om ny rapport om alkohol och äldre
Läs hela rapporten om alkohol och äldre (can.se)
Varför äldres alkoholkonsumtion ökar
Forskning som tar reda på mer om äldres alkoholvanor
Presentation om alkohol och äldre
Forskning pågår


En rapport från CAN visar att alkoholkonsumtionen bland äldre ökar. De äldsta åldersgrupperna dricker mer alkohol idag i jämförelse med tidigare generationer. Samtidigt ökar känsligheten för alkoholens effekter med stigande ålder och vi ser också att alkoholskadorna bland äldre har ökat.

Alkoholkonsumtionens utveckling

Antal liter ren alkohol i olika åldersgrupper. Monitormätningarna.

 

Varför ökar konsumtionen bland äldre?

Generationseffekt

Den generationen som i dag är äldre har med sig en högre alkoholkonsumtion jämfört med tidigare generationer. Gruppen sänker däremot fortfarande sin alkoholkonsumtion med stigande ålder.

Bättre ekonomi och hälsa

Dagens äldre har bättre ekonomi och hälsa samt lever ett mer aktivt liv jämfört med tidigare generationer. 

Förändrade attityder

Samhällets syn på alkoholkonsumtion hos äldre har blivit mer accepterande. Alkoholkonsumtion kan till och med ses som ett sundhetstecken.

 

Äldre och alkohol – nytt utbildningspaket

Anders Bergh, Socialstyrelsen, presenterar det nya utbildningspaketet Äldre och alkohol (24 minuter).

PowerPoint-presentation

Vi har tagit fram en kortfattad presentation med delar av innehållet ovan, använd gärna!

Ladda ner presentationen om Alkohol och äldre (Powerpoint)

 

Forskning pågår

Systembolaget avsätter varje år 10 miljoner kronor till alkoholforskning. Medlen fördelas av ett oberoende alkoholforskningsråd. Nedan hittar du en lista över olika projekt om alkohol och äldre som fått finansiering de senaste åren.

• Alcohol use among older adults. A matter of concern. Ingmar Skoog, Göteborgs universitet.
• Alkohol och demenssjukdom - Kan högt alkoholintag orsaka demens?, Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet.
Lågtröskelboenden för äldre missbrukare: livskvalitet eller uppgivenhet?, Håkan Jönson, Lunds universitet.
• Skyddar måttligt alkoholintag den kognitiva hälsan vid åldrandet?, Linda Hassing, Göteborgs universitet.