Hållbarhet på Systembolaget

Vi arbetar med att minska påverkan på klimat och miljö, och för goda arbetsvillkor för människorna som är en del i tillverkningen av dryckerna vi säljer. Läs mer om det och annat vi gör inom hållbarhet.

Grundidén med Systembolaget är att skapa ett samhälle där ingen tar skada av varorna vi säljer. En folkhälsotanke om en hållbar alkoholkonsumtion i Sverige. Men vårt hållbarhetsarbete rymmer mer och fler än så – även miljön och alla som är en del i tillverkningen av våra drycker. Tillsammans med producenter, leverantörer och kunder gör vi skillnad på flera plan och på många platser på jorden.