Hållbarhet på Systembolaget

Vi arbetar med att minska påverkan på klimat och miljö. Vi arbetar för goda arbetsvillkor för människorna som är en del i tillverkningen av dryckerna vi säljer. Läs mer om det och annat vi gör inom hållbarhet.

Företag måste bedriva sina verksamheter hållbart om vi ska lyckas skapa en bra framtid. Då behövs föredömen som gör och inte bara pratar. Vi på Systembolaget vill vara ett sådant föredöme.

Grundidén med Systembolaget är att skapa ett samhälle där ingen tar skada av varorna vi säljer. En folkhälsotanke om en hållbar alkoholkonsumtion i Sverige. Men det rymmer mer och fler än så – även miljön och alla som är en del i tillverkningen av våra drycker. Vi gör skillnad på flera plan och på många platser på jorden.