Hållbarhet på Systembolaget

Vi arbetar med att minska påverkan på klimat och miljö, och för goda arbetsvillkor för människorna som är en del i tillverkningen av dryckerna vi säljer. Läs mer om det och annat vi gör inom hållbarhet.

Mål och uppföljning

Ta del av våra drygt 30 mål, av nyckeltal för uppföljning och av styrande dokument för hållbarhetsarbetet.

Mål och uppföljing