Hållbarhet på Systembolaget

Vi arbetar med att minska påverkan på klimat och miljö, och för goda arbetsvillkor för människorna som är en del i tillverkningen av dryckerna vi säljer. Läs mer om det och annat vi gör inom hållbarhet.

Låt oss tänka lite annorlunda

Tillsammans med producenter och leverantörer arbetar vi med hållbarhet i hela kedjan så att det blir enklare för dig att välja hållbart.

Så tänker vi

Mål och uppföljning

Ta del av våra drygt 30 mål, av nyckeltal för uppföljning och av styrande dokument för hållbarhetsarbetet.

Mål och uppföljing