Hållbarhet på Systembolaget

Vi har bestämt oss för att bidra till en bättre framtid. 2030 ska klimatpåverkan från egen verksamhet vara noll, alla som arbetar i leverantörskedjorna bakom vårt erbjudande ska ha goda arbetsvillkor och alla våra dryckestransporter ska vara fossilfria. Det är bara tre av våra 32 ambitiöst uppsatta mål. Här får du veta hur alla våra planer för framtiden ser ut, vad vi gör just nu och hur det går för oss.

Kommer mänskligheten att lyckas skapa en hållbar framtid, där vi lever värdigt tillsammans inom ramarna för planetens resurser? Vi tror det. Men för att det ska vara möjligt måste företag bedriva sin verksamhet hållbart. Och det behövs föredömen som faktiskt gör, och inte bara pratar om det. Vi på Systembolaget vill vara ett sådant föredöme.

Vi vill visa att affärsmässighet och hållbarhet inte bara går att kombinera, utan att en långsiktig affär måste vara hållbar. Det är själva grundtanken med Systembolaget – att skapa ett samhälle med en hållbar alkoholkonsumtion där ingen tar skada av varorna vi säljer. Vi gör skillnad på riktigt för människor, för miljön, för samhället och för en långsiktig och hållbar affär.