Hållbarhet på Systembolaget

Vi arbetar med att minska påverkan på klimat och miljö, och för goda arbetsvillkor för människorna som är en del i tillverkningen av dryckerna vi säljer. Läs mer om det och annat vi gör inom hållbarhet.

Låt oss välja lite annorlunda

Att välja papp, PET eller burk i stället för glas gör skillnad för klimatet.

Se vilken skillnad förpackningen kan göra

Våra hållbarhetsmål

Omtanke för människa och miljö genomsyrar hela vår verksamhet. Därför har vi satt upp mål på områden där vi kan göra störst skillnad för människa, miljö och klimat. Här kan du följa vårt hållbarhetsarbete.

Våra hållbarhetsmål

Låt oss välja lite annorlunda

Att välja papp, PET eller burk i stället för glas gör skillnad för klimatet.

Se vilken skillnad förpackningen kan göra