Rapporter och seminarier

I vårt samhällsuppdrag ingår att informera om alkoholens risker. Det gör vi på olika sätt för att nå så många som möjligt - vi gör det i eget namn genom rapporter och seminarier, och i samarbete med andra. Här kan du ta del av Systembolagets rapporter och seminarier.

Alkohol under pandemin