Årsstämma 2023

Den 27 april genomfördes Systembolagets årliga bolagsstämma där det gavs en redovisning av det gångna året. Se även vilka som blev nya styrelseledamöter.

Årsstämma 2024

Torsdagen den 25 april 2024 kl 10.00 håller Systembolaget AB sin nästa årsstämma.

Extra bolagsstämma 2023

Systembolaget höll en extra bolagsstämma fredag 18 augusti klockan 09.00.

Kallelse till den extra bolagsstämman (pdf).

Nomineringsbeslut extrastämma 2023 (pdf)

Systembolaget bolagsordning 2023 (pdf)

Systembolaget bilaga bolagsordning 2023 (pdf)

Protokoll extra bolagsstämma 18 augusti 2023 (pdf)

Årsstämma 2023

Under bolagsstämman samlades styrelsen och företagsledningen med aktieägare, riksdagsledamöter och intresserade medborgare och gick bland annat igenom det gångna året tillsammans med ansvarsredovisningen och revisionsberättelsen. Även Göran Hägglund, styrelseordförande, och VD Ann Carlsson Meyer gav en bild om deras intryck från året som gått.

Ann Carlsson Meyer inledde med att bland annat rikta ett stort tack till alla medarbetare för allt det fina arbete som gjorts under 2022. Hon berättade bland annat om hur vi arbetar med det viktiga kundmötet och hur det visar sig i NKI (nöjd-kund-index) som under 2022 nådde 80,7 procent. Ann Carlsson Meyer lyfte också resultatet för ålderskontrollen, som är ett av de viktiga verktyg vi använder oss av för att begränsa alkoholen skadeverkningar och som hamnade på ny toppnivå för 2022 på 97 procent.

Göran Hägglund pratade om hur nöjd styrelsen är med samarbetet med Ann Carlsson Meyer, företagsledningen och alla medarbetare inom Systembolaget. Han nämnde också Systembolagets nya ekonomiska mål, arbetet med att säkra en höjd it- och informationssäkerhet samt beslut och uppföljning av klimatmål.

Följande personer beslutades att ingå som ledamöter i styrelsen fram till nästa årsstämma:

  • Göran Hägglund, omval
  • Viveca Bergstedt Sten, omval
  • Anna Bäck, nyval
  • Anders Ehrling, omval
  • Ulrika Eriksson, omval
  • Frida Johansson Metso, omval
  • Leif Ljungkvist, nyval
  • Pernilla Walfridsson, nyval
  • Håkan Åkerström, nyval

Göran Hägglund blev omvald och fortsätter som styrelsens ordförande till nästa årsstämma.

Det innebär att Systembolagets styrelse har fyra nya ledamöter. Vi hälsar dem välkomna och önskar dem lycka till. De avgående styrelseledamöterna tackades av. Läs mer om alla våra styrelseledamöter.

Innan bolagsstämman bjöd Systembolaget in till ett frukostseminarium där forskare med hjälp av professor Thor Norström pratade om allmänhetens kunskap om sambanden mellan alkoholkonsumtion och cancer – och huruvida det finns ett samband mellan totalkonsumtionen av alkohol och cancerdödlighet. Professor Thor Norström är med i en studie om alkoholkonsumtion och cancer i 30 länder som han genomför med finansiering från Systembolagets Alkoholforskningsråd.

Handlingar från årsstämman 2023

Kallelse till årsstämma 2023 (pdf)

Revisorns yttrande om ersättningar (pdf)

Revisorns yttrande transparenslagen (pdf)

Riktlinjer ersättning ledande befattningshavare 2023.pdf

Systembolaget Nomineringsbeslut 2023 (pdf)

Protokoll för årsstämman 2023.pdf

Extra bolagsstämma 2022

Kallelse till extra bolagsstämma (pdf)

Systembolagets ägaranvisning 2022 (pdf)

Nya ekonomiska mål (pdf)

Protokoll från extra bolagsstämma (pdf)

Eventuella frågor från vår extra bolagsstämma skickas in till johanna.ottersten@systembolaget.se och besvaras därefter.

Handlingar från årsstämman 2022

Årsstämmoprotokoll 2022 (pdf)

Kallelse till årsstämma 2022 (pdf)

Systembolaget Nomineringsbeslut 2022 (pdf)

Riktlinjer ersättning ledande befattningshavare 2022.pdf

Systembolagets ersättningsrapport 2021 (pdf)

Revisorns yttrande om ersättningar(pdf)

Revisorns yttrande transparenslagen(pdf)

Handlingar för årsstämma 2021

Inledningstal, VD Magdalena Gerger (pdf)

Protokoll inklusive bilagor från årsstämma 2021 (pdf)

Riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare

Revisorns yttrande avseende transparenslagen

Revisorns yttrande om ersättningar

Nominering av styrelse

Systembolagets ersättningsrapport för 2020

Handlingar för årsstämman 2020

Inledningstal, VD Magdalena Gerger (pdf)

Kallelse till årsstämma 2020

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut

Information om styrelseledamöter

Riktlinjer ersättning och andra anställningsvillkor ledande befattningshavare

Ändrat beslut om arvoden

Styrelsens redovisning av utvärderingsresultat avseende ersättningar i bolaget

Revisorns yttrande avseende transparenslagen 

Revisorns yttrande om ersättningar

 

Nomineringsprocess

Styrelsens tillsättning följer den nomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy. 

Nomineringsprocessen koordineras av enheten för statligt ägande inom näringsdepartementet, där en arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån företagets verksamhet samt befintliga sammansättning.

Urvalet sker utifrån en bred rekryteringsbas. För att komma i fråga erfordras –förutom hög kompetens inom relevant affärsverksamhet, branschkunskap, finansiella frågor eller andra relevanta områden – en stark integritet samt förmågan att se till företagets bästa.

I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin syn på principfrågor kring förvaltningen, bland annat synen på bolagsstämman, styrelsenominering, styrelsens ansvar, extern rapportering, företagsledning och dess ersättningar.

Arkiv

Protokoll från Systembolagets årsstämma 2020 inkl bilagor.pdf

Protokoll från extra bolagsstämma 2019 inklusive bilagor (pdf)

 Protokoll från Systembolagets årsstämma 2019 inkl bilagor.pdf

Protokoll från Systembolagets årsstämma 2018 inklusive bilagor (pdf)Svar på föranmälda frågor i anslutning till årsstämman (pdf)

Protokoll från Systembolagets årsstämma 2017 inklusive bilagor (pdf)

Protokoll från Systembolagets årsstämma 2016 inklusive bilagor (pdf)

Protokoll från Systembolagets extra bolagsstämma 2016 inklusive bilagor (pdf)

Protokoll från årsstämman 2015 inklusive bilagor (pdf)
Svar på föranmäld fråga i anslutning till årsstämman (pdf)

Protokoll från årsstämman 2014 (pdf)
Svar på föranmälda frågor i anslutning till årsstämman (pdf)

Protokoll från årsstämman 2013 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2012 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2011 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2010 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2009 (pdf)

Protokoll från extra bolagsstämma 24 november 2008 (pdf)

Protokoll från årsstämma 2008 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2007 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2006 (pdf)

Protokoll från bolagsstämman 2005 (pdf)