Gå till huvudinnehåll

Årsstämma 2019

Systembolaget AB håller årsstämma den 11 april 2019 klockan 10.00 på Systembolagets huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 14, Stockholm.

Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelse- och utskottsarvoden och stämmoordförande och eventuella andra förslag till beslut är inte meddelade ännu men kommer att anslås på hemsidan så snart de är tillgängliga.

Kallelse årsstämma 2019

Revisoryttrande om riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Revisoryttrande om finansiella förbindelser

Styrelsens redovisning av utvärderingsresultat avseende ersättningar i bolaget

Arkiv

Protokoll från Systembolagets årsstämma 2018 inklusive bilagor.pdfSvar på föranmälda frågor i anslutning till årsstämman.pdf

Protokoll från Systembolagets årsstämma 2017 inklusive bilagor (pdf)

Protokoll från Systembolagets årsstämma 2016 inklusive bilagor (pdf)

Protokoll från Systembolagets extra bolagsstämma 2016 inklusive bilagor (pdf)

Protokoll från årsstämman 2015 inklusive bilagor (pdf)
Svar på föranmäld fråga i anslutning till årsstämman (pdf)

Protokoll från årsstämman 2014 (pdf)
Svar på föranmälda frågor i anslutning till årsstämman (pdf)

Protokoll från årsstämman 2013 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2012 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2011 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2010 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2009 (pdf)

Protokoll från extra bolagsstämma 24 november 2008 (pdf)

Protokoll från årsstämma 2008 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2007 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2006 (pdf)

Protokoll från bolagsstämman 2005 (pdf)